Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını bitiren İnci Kavi, 2009 yılından beri kendi özel ofisinde danışanlarını kabul etmektedir. Yüksek lisans tezini “Obezitenin nedenleri ve tedavi yöntemleri” üzerine hazırlamıştır. Yüksek lisans eğitiminde kazandığı birikimlerin yanı sıra halen NEFES,   EFT yöntemlerini kullanarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanında Şema ve Kognitif Terapi eğitimi almış ayrıca Kadir Has Üniversitesinden profesyonel koçluk sertifikası eğitimini tamamlamıştır.  Zayıflama, yöneticilik, iş hayatı, duygusal ve kurumsal ilişkiler alanlarında koçluk hizmetleri vermektedir. 

 

     İnci Kavi 1961 yılında bir memur çocuğu olarak İzmit’te dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimlerini Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde tamamlamış sonrasında Yıldız Teknik üniversitesi Makine Mühendisliğinde bölümünden mezun olmuştur. On beş yıl mühendislik yaptıktan sonra psikolojiye olan derin merakından dolayı Maltepe Üniversitesinde Endüstriyel Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Yüksek lisans sonrası işletmelerde liderlik, motivasyon ve yönetim alanlarında eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim verdiği bireylerden gelen psikolojik sorunlarla ile ilgili soruları cevaplama ve bu konularda kendini geliştirme isteği oluşmuş ve bunun üzerine Arel Üniversitesi klinik Psikoloji bölümünde ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. İnci Kavi, 2009 yılına kadar işletmelerde verdiği eğitimleri sürdürmüş,  2009 yılından itibaren sadece bireysel seanslar yapmaya başlamıştır.