Bana ilişki sorunları yaşayan bireylerin genel olarak karşılaştığı problemleri  şunlardır;

1-      İletişim problemi,

2-      Birbirlerine olan güvensizlik,

3-      Tartışmalar, kavgalar,

4-      Çocuklar

5-      Cinsel sorunlar,

6-      Aile ( akraba) ilişkileri,

7-      Maddi problemler,

8-      İlişkide vurdumduymazlık,

9-      Evin Sorumluluğunu Paylaşma,

    Her birey kendi kişisel beklentisiyle ilgili durumu yeniden yapılandırırsa problem çoğunlukla çözülebilir. Burada gerçek bir kötülük halini konunun dışında tutulmalı ( alkol bağımlılığı, kumar, ahlaki zafiyet, fazla oranda kültür çatışması, taraflardan birisinin diğerini sevmemesi ve bu birlikteliği devam ettirme konusunda isteksizlik ) varsa yapılabilecekler sınırlı olmakla birlikte yine de eğer kişi durumu kurtarmaya istekliyse sonuç alınabilir. Çoğunlukla sorun ilişkiden beklentiyle ilgilidir ve/veya ideal eş beklentileriyle ilgilidir. İlişki problemlerinde beklentilerimizle yüzleşmek ve durumu kurtarmak konusundaki iyi niyet çözüme giden yoldaki anahtar cümlelerdir.

 

* Yukarıda bahsedilen yöntemler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Her danışanda aynı sonuca ulaşma garantisi verilemez.